Pieniä tiedonjyväsiä

Pieniä tiedonjyväsiä 7/2024

 • Hallitus kokoontui etänä 18.4.2024
 • Hallitus kävi läpi menneen kevätkokouksen asioita, mitä kuuluu Vuorenmäelle.
 • Valitsimme 60 v liittokokousedustajat ja kävimme läpi tulevia tapahtumia, joita voi katsoa tapahtumakalenterista.
 • Toiveissa on, että Vuorenmäelle pääsee vappuna!

Pieniä tiedonjyväsiä 6/2024

 • Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 10.4.2024 Hollolan Matkakeitaalla ja paikalle saapui 32 jäsentä. 
 • Pj Hannu Anttonen avasi kokouksen ja liittohallituksen edustajat Harri Järveläinen ja Juha Hartman toivat jäsenistölle omat terveisensä.
 • Järveläinen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi
 • Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määrittelemät asiat, eli vuoden 2023 toimintakertomus, tase, tuloslaskelma sekä toiminnantarkastajien lausunto
 • Matkustusohjesääntö- esitys hyväksyttiin ja se löytyy täältä
 • Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille!

Pieniä tiedonjyväsiä 5/2024

 • Hallitus kokoontui etänä 8.4.2024 kevätkokousasioita vielä läpikäyden

Pieniä tiedonjyväsiä 4/2024

 • Hallitus kokoontui etänä 20.3.2024
 • Hallitus hyväksyi mm 7 uutta jäsentä, kävi läpi yhdistyksen taloustilanteen, Vuorenmäen valvontakamerat, menneet tapahtumat (haaste pilkit Messilässä ja Talvipäivät Sysmässä) sekä tulevat tapahtumat.
 • Hallitus alkoi valmistella yhdistyksen matkustusohjesääntöjä ja asioita kevätkokoukseen

Pieniä tiedonjyväsiä 3/2024

 • Hallitus kokoontui etänä 8.2.2024
 • Sääntömääräisten asioiden lisäksi hyväksyttiin uudet jäsenet ja käytiin läpi menneitä sekä tulevia tapahtumia: Helsingin caravan- ja matkamessut 20.1, Puheenjohtajapäivät 2.-4.2.24 Jyväskylässä, Helsingin yhdistyksen haaste pilkkikisaan 1.-3.3.24 Messilässä, Talvipäivät Sysmässä 15.-17.3.24, 60v liittokokous Hämeenlinna 18.-19.5.24, SF-Caravan ry 60v Kiuruvesi 11.-14.7.24
 • Hallitus kävi läpi leirintäoppaan päivitetyt tiedot ja tulevan kevätkokouksen (10.4.) asioita

Pieniä tiedonjyväsiä 2/2024

 • Hallitus kokoontui 17.1
 • Kokouksessa päivitettiin käyttöoikeudet yhdistyksen pankkitileihin

Pieniä tiedonjyväsiä 1/2024

 • Hallitus kokoontui 9.1.2024
 • Sääntömääräisten asioiden lisäksi hallitus hyväksyi uudet jäsenet. 31.12.2023 yhdistyksen jäsenmäärä oli 1762.
 • Hallitus kävi läpi talousasioita ja Vuorenmäen talviset kuulumiset
 • Tulevia tapahtumia: Bussimatka Caravan- ja matkamessuille 20.1, Helsingin yhdistyksen haaste pilkkikisaan Messilässä 1.-3.3, Talvipäivät Sysmässä 15.-17.3, SF-Caravan ry 60v Kiuruvedellä 11.-14.7. 
 • Pj Hannu Anttonen osallistuu puheenjohtajapäiville Jyväskylään 2.-4.2.2024

Pieniä tiedonjyväsiä 15/2023

 • Uusi hallitus kokoontui ensimmäistä kertaa uudella kokoonpanolla järjestäytymiskokouksen merkeissä: 
  • Puheenjohtaja - Hannu Anttonen
  • Varapuheenjohtaja - Juha Rinne
  • Sihteeri (hallituksen ulkopuolinen) - Arja Anttonen
  • Tiedottaja - Anne Ronkainen 
  • Facebook-vastaavat - Tuula Heinonen ja Anne Ronkainen
 • Hallitus nimesi toimikunnat ja edustajat:
  • Hämyedustaja - Hannu Anttonen
  • Lehtitoimikunta - Arja Anttonen, Tuula Heinonen, Kari Koivunen ja Anne Ronkainen
   • VaunuPostin päätoimittaja - Arja Anttonen
  • Vuorenmäkitoimikunta - Kari Virtanen
 • Seuraava hallituksen kokous on 9.1.2024

Pieniä tiedonjyväsiä 14/2023

 • Hallituksen vuoden viimeinen kokous pidettiin Kariston Nesteellä 14.12.23.
 • Hyväksyttiin 6 uutta yhdistyksen jäsentä
 • Kokouksessa kerrattiin uudet jäsenmaksut, VaunuPostin mainosten hinnat sekä Vuorenmäen hinnoittelut. Muutokset on myös päivitetty nettisivuille. 
 • Vuoden 2024 tulevat tapahtumat ja niiden suunnittelu on käynnistyt, niitä myös päivitellään kotisivuille.
 • Hallitus päätti kokouksessaan, että jatkossa VaunuPosti ilmestyy jatkossa kolme kertaa vuodessa. Ilmestymisajankohdat ovat huhti-, elo-, ja joulukuu.

Pieniä tiedonjyväsiä 13/2023 syyskokouksesta

 • Yhdistyksen syyskokous pidettiin Hollolan Matkakeitaalla tiistaina 7.11. kello 18.
 • Kokoukseen kutsuttu liittohallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja Harri Järveläinen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksessa oli läsnä 18 äänivaltaista jäsentä.
 • Hallituksen jäsenmäärä pidettiin edelleen 6 jäsenenä. Erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin Reijo Nokelainen ja Jani Siltala, Juha Rinne valittiin jatkamaan hallituksessa.
 • Toiminnantarkastajaksi valittiin Jorma Siren ja varatoiminnantarkastajaksi Dave Velasco. Toimintasuunnitelma vahvistettiin esityksen mukaisesti.
 • Kokous katsoi jäsenmaksujen olleen kauan samat, joten se nosti jäsenmaksuja hallituksen vedettyä oman samana pidettävän esityksensä pois. Jäsenmaksuksi päätettiin yksimielisesti 18€ varsinaiselta jäseneltä ja 8€ rinnakkaisjäseneltä, muut maksut pysyivät samoina. Tämä korotus toi muutoksen myös talousarvioon, jota korjattiin varainhankinnan ja siten myös tuloksen osalta vastaamaan jäsenmaksukorotusta, jonka jälkeen talousarvio vuodelle 2024 vahvistettiiin.
 • Puheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan, päätoimittajan ja tiedottajan palkkiot päätettiin pitää hallituksen esityksen mukaisesti edelleen samoina.
 • Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille aktiivisuudesta vaikuttaa oman yhdistyksen toimintaan!

Pieniä tiedonjyväsiä 12/2023

 • Hallitus kokoontui etänä 1.11.2023
 • Kokouksessa hyväksyttiin uudet jäsenet (joita tällä hetkellä 1766)
 • Mennen syystreffi-tapahtuman läpikäyntiä 
 • Tulevien pikkujoulujen suunnittelua
 • Pikkujoulut Vuorenmäellä 24.-26.11.23, ilmoittautuminen ja ennakkomaksut ovat käynnissä. 
 • Bussimatkan suunnittelua Helsingin Matka- ja Caravanmessuille 2024, josta tiedotetaan myöhemmin
 • Syyskokous asioiden läpikäyntiä
 • Seuraava hallituksen kokous pidetään 14.12.2023

Pieniä tiedonjyväsiä 11/2023

 • Hallitus kokoontui etänä 9.10.2023
 • Kokouksessa hyväksyttiin uudet jäsenet
 • Menneiden tapahtumien läpikäyntiä: Peli- ja messutreffit
 • Tulevien syystreffien suunnittelua sekä 7.11 syyskokoukseen valmistautumista 
 • Seuraava hallituksen kokous 1.11.23

Pieniä tiedonjyväsiä 10/2023

 • Hallitus kokoontui etänä 4.9.2023
 • Kokouksessa hyväksyttiin mm yhdistyksen uudet jäsenet
 • Menneiiden tapahtumien läpikäyntiä, mm. Hämykaraoken finaali 18.-20.8.
 • Tulevien tapahtumien läpikäyntiä: pelitreffit 8.-10.9 sekä syystreffit 27.-29.10.
 • Caravan messut 2023 ja messutreffien järjestelyt ovat käynnissä, joten läpikäytiin myös sen hetkinen tilannekatsaus

Pieniä tiedonjyväsiä 9/2023

 • Hallitus kokoontui etäyhteyksin 12.7.2023
 • Kokouksessa hyväksyttiin 37 uutta yhdistyksen jäsentä. Tällä hetkellä jäseniä on yhteensä 1774. 
 • Kävimme muun esityslistan asioiden lisäksi läpi tilannekatsauksen menneistä ja tulevista tapahtumista: 
 • Hämyjen karaokefinaali järjestetään 19.8.2023 Vuorenmäellä ja sateen sattuessa Maamiesseuran talolla. Hämyt ovat Hämeen yhteistoiminta-alueen yhteisötoimikunta, johon kuuluu yhdeksän karavaanariyhdistystä. Karaokefinaaliin osallistuvat jäsenyhdistysten jatkoon päässeet edustajat. Ohjelma ja säännöt
 • Messutreffit järjestetään Caravan messujen yhteyteen 21.-24.9.2023. Edellisvuodesta poiketen messutreffit ovat pienimuotoisemmat ja oosallistuneiden tulee tehdä ennakkovaraukset sekä -maksut ennen saapumistaan.
 • Yhdistyksen syyskokous järjestetään 7.11.2023 klo 18. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Pieniä tiedonjyväsiä 8/2023

 • Hallitus kokoontui etäyhteyksin 5.6.2023
 • Kokouksessa hyväksyttiin 22 uutta yhdistyksen jäsentä
 • Käytiin yhdessä läpi menneitä: Lahdessa pidettyjä liittokokousjärjestelyjä sekä Vuorenmäen tilannekatsausta talkoiden jälkeen
 • Pohdittiin myös tulevia tapahtumia ja niiden järjestelyjä
 • Seuraava hallituksen kokous 12.7.2023

Pieniä tiedonjyväsiä 7/2023

 • Hallitus kokoontui etänä 9.5.2023
 • Kokouksessa käsiteltiin mm uudet jäsenet, käytiin läpi liittokokousjärjestelyjä treffeineen, sekä muita tulevia tapahtumia.
 • Hämykaraoken karsinnat ja lettukestit järjestetään 9.-11.6 Vuorenmäellä.
 • 23.-25.6 Vuorenmäki valmistautuu juhannukseen.
 • Vuorenmäen kesäisäntiä ja -emäntiä kaivattaisiin ja hommaan ilmoittautuminen käypi näppärästi tästä!
 • Seuraava hallituksen kokous pidetään 5.6.2023.

Pieniä tiedonjyväsiä 6/2023

 • Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Lahdessa 25.4.2023 klo 18.
 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Helin ja sihteerinä toimi Arja Oja.
 • Kokouksessa käsiteltiin mm yhdistyksen toimintakertomus, tase, tuloslaskelma sekä toiminnantarkastajien lausunto menneeltä tilikaudelta.
 • Paikalla oli lähes kolmekymmentä yhdistyksen jäsentä, kahvia ja pullaa! Kiitos kaikille mukanaolleille!

Pieniä tiedonjyväsiä 5/2023

 • Hallitus kokoontui 18.4.2023.
 • Jatkossa yhdistykseen liittyneet jäsenet hyväksytään kuukausittan, jolloin kuukaudet ovat vertailukelpoisia keskenään.
 • Liittokokoustreffit järjestetään Lahdessa Lokinrannassa 19.-21.5.2023. Hallitus päätti, että treffeille voi tulla jo torstaina 18.5 pientä lisäkorvausta vastaan. Katso lisää treffeistä "Tulevat tapahtumat".
 • Yhdistyksemme järjestää perjantaina ravintola Lokissa littokokousehdokkaiden tentin.
 • Yhdistyksemme edustajaksi liittokokoukseen 20.5 valittiin Hannu Anttonen, Juha Rinne, Erkkki Helin, Jorma Siren ja Arja Oja.
 • Vuorenmäellä järjestetään Wapputapaaminen ja samalla avaaan alueen kesäkausi.
 • Päätettiin järjestää Hämy-karaoken karsinta Vuorenmäellä Lettukestitapahtuman yhteyteen 9.-11.6.
 • Kesäisänniksi ilmoittautumisia otetaan edelleen ilolla vastaan, ilmoittautumiset Vuorenmäen kesäpäivystys -lomakkeen kautta.

Pieniä tiedonjyväsiä 4/2023

 • Hallitus kokoontui Lahdessa 27.3.2023
 • Esityslistalla olivat mm uudet yhdistykseen liittyneet jäsenet, Talvipäivien kuulumiset ja tulevat liittokokoustreffit suunnitteluineen.
 • Hämyissä yhdistystämme edustavat jatkossa pj Hannu Anttonen sekä hallituksemme ulkopuolinen sihteeri Arja Oja
 • Yhdistyksen kevätkokous pidetään 25.4.2023 klo 18.
 • Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 18.4.2023.

Pieniä tiedonjyväsiä 3/2023

Yhdistyksen pilkkikilpailut 11.3.2023 on kisailtu ja kilpailijat saatu paremmuusjärjestykseen. Ruokailun jälkeen suoritettiin palkintojen jako ja pokaalit menivät seuraaville henkilöille.

Miehet:
1) Markku Konttinen
2) Henry Lindqvist
3) Eino Veikkolainen

Naiset:
1) Maarit Lindqvist
2) Ebba Luomala
3) Sirkku Hedlund

Suurin kala:
Henry Lindqvist

Pienin kala:
Maarit Lindqvist

Lämpimät onnittelut heille.

Osallistujia oli mukana yht.21

Pieniä tiedonjyväsiä 2/2023

 • SF-Caravan Lahden Seutu ry:n hallitus kokoontui Lahdessa 27.2.2023
 • Hallitus kävi asialistan lisäksi läpi mm tulevia talvipäiviä Messilässä (10.-12.3), liittokokous treffejä sekä Hämy karaoken loppukilpailuasioita
 • Vuorenmäelle on hakusessa jälleen viikonloppuisäntiä, joten ilmoittautumisia otetaan vastaan!
 • Seuraava hallituksen kokous pidetään 27.3.2023

Pieniä tiedonjyväsiä 1/2023 uudelta hallitukselta 

 • SF-Caravan Lahden seutu ry:n hallitus kokoontui ensimmäistä kertaa uudella kokoonpanolla Lahdessa 17.1.2023.
 • Puheenjohtaja Hannu Anttonen veti kokouksen. Paikalla olivat hänen lisäkseen koko hallitus, eli sihteeri ja jäsenkirjuri Aila Luoto, Juha Rinne, Kari Virtanen, Erkki Helin, Tuula Heinonen sekä nettisivujen vastaava/tiedottaja Anne Ronkainen
 • Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Erkki Helin ja taloudenhoitajaksi Aila Luoto.
 • Vuorenmäen hintoihin ei tehty muutoksia
 • Hallitus kääräisi hihojaan ja pisti vuoden 2023 tapahtumakalenterin alustavasti vireille. Caravan- ja matkamessujen jälkeen seuraava yhdistyksen jäsenille suunnattu tapahtuma on Messilässä pidettävät Talvipäivät 10.-12.3.2023.  Myös hallituslaisille suunnattuihin koulutuksiin pohdittiin keskuudestamme edustajia.
 • Seuraava hallituksen kokous pidetään 27.2.2023.

Pieniä tiedonjyväsiä 13/2022

Poimintoja hallituksen kokouksesta 9.11.2022

 • Pikkujouluvalmistelut käynnissä. Perjantaina glögitarjoilua ja grillimakkaraa. Lauantaina perinteinen jouluateria ja artistivieraana Tuomo Karppinen ym. ohjelmaa.
 • Yhdistyksen talous on tasaantunut, suurena tekijänä tähän on Vaunupostin siirtyminen sähköiseksi.
 • Jäsenmäärä on laskenut hieman, määrä kuitenkin lähes 1800.
 • Seuraava kokous on ns. vaihtokokous, jossa seuraavan vuoden uusi hallitus ottaa ohjat käsiinsä. Kokous pidetään 11.12.2022.

Pieniä tiedonjyväsiä 12/2022

Yhdistyksemme syyskokous on päättynyt ja puheenjohtaja sekä hallitus saatiin valittua.
52 vuotias yhdistyksemme jatkaa taivaltaan seuraavalla kokoonpanolla.
Pj: Hannu Anttonen
Hallitukseen 2 vuodeksi:
Kari Virtanen, Tuula Heinonen ja Anne Ronkainen
1 vuoden paikalle:
Aila Salonen, Erkki Helin ja Juha Rinne.
Onnittelut valituille..

Pieniä tiedonjyväsiä 11/2022

Poimintoja hallituksen kokouksesta 3.10.2022

 • Syystreffeillä 14.10.2022 tanssittamisesta huolehtii tuttuakin tutumpi Pekka Vaattovaara
 • Yhdistyksen syyskokous pidetään Artjärven Maamiesseuran talolla 15.10.2022 alkaen kello 11.00.
 • Kokouksessa mm. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 • Caravanmessujen tulos on vielä avoin. Vierailijamäärä alueillamme jäi jälkeen toivotusta.
 • Pikkujoulut vietetään Vuorenmäellä marraskuun lopulla. Ruokailua varten otamme totuttuun tapaan käyttöön ennakkoilmoittautumisen ruokailijamäärän saamiseksi selville. Seuratkaa ilmoittelua.
 • Seuraava hallituksen kokous pidetään 7.11.2022

Pieniä tiedonjyväsiä 10/2022

Pelitreffien tulokset 9.-11.9.2022

Naisten tikka:

 1. Pirjo Huotari              118
 2. Minna Niemelä           117
 3. Merja Jansson             94

Miesten tikka:

 1. Juha Rinne                 113
 2. Martti Keinänen          106
 3. Marko Niemelä             93

Petankki:

 1. Ulla ja Erkki Peräkylä
 2. Heli ja Mika Haiko
 3. Pirjo ja Harri Huotari

Mölkky:

 1. Martti Keinänen
 2. Ari Jansson
 3. Sari Kuukka

Lasten mölkky:

 1. Lilli Niemelä
 2. Sissi Niemelä

Pieniä tiedonjyväsiä 9/2022

Poimintoja hallituksen kokouksesta 5.9.2022

 • Caravanmessujen hienosäätö meneillään. Messukävijöille jaetaan ohjelmalehtinen, josta löytyvät tarpeelliset tiedot. Tänä vuonna olemme yksinkertaistaneet hinnoittelua, on vain koko messujen hinta 90 euroa sekä nyt päätetty hinta lauantain ja sunnuntain välisen ajan 50 euroa.
 • Messujen vesiurkuesitys pidetään tänä vuonna poikkeuksellisesti perjantai-iltana klo 20.30.
 • Pelitreffit pelaillaan 9.-11.9.2022. Nyt pitkästä aikaa pidämme myös perinteiset arpajaiset, joten käteistäkin tarvitaan.
 • Syyskokous pidetään 15.10.2022 Vuorenmäellä Maamiesseuran talolla. Toivomme runsasta osanottoa kokoukseen, sillä asialistalla on ainakin uuden puheenjohtajan valinta. Lisäksi toimintaan toivotaan lisää uusia tekijöitä niin hallitukseen kuin muuhunkin tekemiseen.
 • Yhdistyksen hallitus kokoontuu seuraavan kerran 3.10.2022.

Pieniä tiedonjyväsiä 8/2022

Hämeen yhteistoiminta-alueen eli Hämyjen karaokemestaruudet ratkottiin 20.8.2022 Leininrannassa. Tässä voittajat sarjoittain:

Naiset: 1. Kirsi Hellsten, Kaakkois-Häme,  2. Liisi Syväluoma, Lahden seutu ja 3. Sanna Ainasto, Pirkanmaa

Miehet: 1. Kari Grönthal, Ydin-Häme, 2. Henry Hintzell, Kaakkois-Häme ja 3. Mika Luhtala, Pirkanmaa

60+ Naiset: 1. Mervi Niinijärvi, Pirkanmaa, 2. Tuula Heinonen, Lahden seutu ja 3. Tuula Anttila, Ydin-Häme

60+ Miehet: 1. Pekka Hilden, Kaakkois-Häme, 2. Markku Partanen, Lahden seutu ja 3. Jari Friman, Ydin-Häme

Pieniä tiedonjyväsiä 7/2022

Poimintoja yhdistyksen hallituksen kokouksesta 8.8.2022

 • Kesän toiset talkoot pidetään 12.-14.8.2022. Tarkoitus on tehdä polttopuita saunaan ja kodalle, levittää multaa nurmikon muhkuraisille kohdille, perata leikkikenttää rikkaruohoista ja vaihdetaan saunaan uusi kiuas. Tervetuloa mukaan!
 • Yhdistyksen talous on parantunut kesän myötä. Osaltaan tähän ovat vaikuttaneet kevään ja kesän runsaammat jäsenmaksutulot sekä Vaunupostin siirtyminen paperiversiosta sähköiseen jakeluun.
 • Caravanmessujen suunnittelu on käynnissä. Tällä kerralla on mukana uutena alueena Mukkulan tapahtumapuisto, josta on bussikuljetus messukeskukseen.
 • Syyskokous pidetään 15.10.2022 Vuorenmäellä Maamiesseuran talolla. Toivomme runsasta osanottoa kokoukseen, sillä asialistalla on ainakin uuden puheenjohtajan valinta. Lisäksi toimintaan toivotaan lisää uusia tekijöitä niin hallitukseen kuin muuhunkin tekemiseen.
 • Yhdistyksen hallitus kokoontuu seuraavan kerran 5.9.2022.

Pieniä tiedonjyväsiä 6/2022

Poimintoja yhdistyksen hallituksen kokouksesta 18.7.2022

 • Kuten jo tiedämme, Iitin Kymiringin motocross-kilpailu MXGP 2022 on siirretty Hyvinkäälle.
 • Kesätalkoot olisivat Vuorenmäessä vuorossa 12.-14.8.2022. Tiedossa on ainakin mullan levitystä nurmikon epätasaisille alueille. Lisäksi ahkeroidaan polttopuiden kimpussa, vaihdetaan saunan kiuas yms.
 • Koirien agilitykilpailut Artjärven Ärinät kisailtiin Vuorenmäen urheilukentällä. Alueellamme majoittui viikonlopun aikana kolmisenkymmentä vierailijaa.
 • Seuraava hallituksen kokous pidetään 8.8.2022

Pieniä tiedonjyväsiä 5/2022

Poimintoja yhdistyksen hallituksen kokouksesta 20.6.2022

 • Juhannusta vietetään Vuorenmäellä tapaamisen merkeissä eli alueella ei ole järjestettyä ohjelmaa. Juhannuksena on isäntäpäivystys ja normaalit vuorokausihinnat. Isäntänä Kari Virtanen.
 • Artjärven Ärinät (koirien agilitykisat) pidetään Vuorenmäen urheilukentällä 9.-10.7.2022. Vuorenmäen leirialueella normaalit vuorokausimaksut. Isännät paikalla.
 • Hallitus päätti muuttaa Vuorenmäen leirialueen omatoimialueeksi, koska päivystävien isäntien saaminen on ollut vaikeaa. Alueelle voi toki halutessaan ilmoittautua isännäksi. Päivystäjäksi haluava voi ilmoittautua kotisivujen Vuorenmäen kesäpäivystys-sivuston kautta.
 • MXGP-kisojen caravanmajoituksen valmistelut käynnissä. Ilmoittautuneita on vielä varsin vähän, mutta onhan kisoihin vielä aikaa.
 • Vuorenmäen leirialueelle hankitaan jauhesammuttimia.
 • SF Caravanin liittokokous pidetään ensi toukokuussa Lahden Sibeliustalolla. Yhdistyksemme on järjestämässä liittokokoustreffiä kokouspaikan läheisyyteen.
 • Hallituksen seuraava kokous pidetään 18.7.2022.

Pieniä tiedonjyväsiä 4/2022

Poimintoja yhdistyksen kevätkokouksesta 10.5.2022

 • Yhdistyksemme kevätkokous pidettiin 10.5.2022. Kokouksessa oli läsnä 23 äänivaltaista jäsentä.
 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Liiton liittohallituksen jäsen Peter Lord. Aluksi hän kuvaili Liiton kuulumisia, joista tuorein asia oli uusi yhteistyökumppani St1. Tämä yhteistyökumppani näkyy jäsenkorteissa sitä mukaan, kun kortit uusiutuvat maksuaikataulun mukaan. Koulutusta on myös lisätty, mukaan luettuna etänä pidetyt Webinaarit.
 • Toimintakertomus luettiin läpi ja hyväksyttiin pienillä lisäyksillä. Toimintakertomukseen tuli lisätä kaikkien vuoden aikana palkittujen henkilöiden nimet, jotta nämä näkyisivät mm. tulevien historiikkien kirjoittajille.
 • Kokouksessa käytiin läpi myös vuoden 2021 tilit ja taseet. Taloudellinen tulos oli negatiivinen, johtuen suurelta osalta koronapandemiasta. Suunniteltuja tapahtumia, kuten Caravanmessut ja MXGP, ei pystytty järjestämään. Sama tilannehan oli jo vuonna 2020. Tilinpäätös vahvistettiin.
 • Lopuksi puheenjohtaja Juha Hartman antoi katsauksen tulevan kesän tapahtumiin. Näitä tapahtumia ovat Makujen Messut, MXGP ja Caravanmessut. Makujen Messut järjestetään Mukkulan kartanon alueella ja majoitamme vierailevia karavaanareita Mukkulan tapahtumapuiston alueella. Motocross-tapahtuma MXGP kisaillaan Kymiringillä Iitissä elokuussa ja syyskuussa on vuorossa Caravanmessut parin vuoden tauon jälkeen.
 • Lisäksi toivottiin Artjärven Vuorenmäelle kesäisäntiä. Vielä on paljon vapaita vuoroja. Kotisivuilta löytyy sivusto Kesäpäivystykseen.

Pieniä tiedonjyväsiä 3/2022

Poimintoja yhdistyksen hallituksen kokouksesta 2.5.2022

 • Vuorenmäen leirialue on avattu. Vesivaraaja on vaihdettu ja alue on kuivunut käyttökuntoon.
 • Aluetta siistitään talkoilla 13.-15.5.2022. Talkoihin osallistuville viikonloppu on maksuton.
 • Yhdistyksen kevätkokous pidetään 10.5.2022 Lahdessa Messukeskuksessa Lahti-salissa kello 18.00. Kokouksessa käsitellään mm. edellisen vuoden taloutta.
 • Aluepäivystäjiä Vuorenmäelle kaivataan. Vapaat vuorot löytyvät kotisivuilta Kesäpäivystys-sivulta, ilmoita halukkuutesi sähköpostilla osoitteeseen sihteeri(at)sfclahdenseutu.fi.
 • Ajotaidon harjoittelutapahtuma pidetään jälleen parin vuoden jälkeen 28.5.2022. Paikalla on harjoittelukalustoa, mutta omillakin välineillä saa harjoitella.
 • Huhtikuussa yhdistykseemme liittyi 17 uutta jäsentä. Nyt jäsenmäärämme on 1786.

Pieniä tiedonjyväsiä 2/2022

Poimintoja yhdistyksen hallituksen kokouksesta 11.4.2022

 • Kyseisenä päivänä jäsenmäärämme oli 1798 ja yhdistykseemme on huhtikuun aikana olemme saaneet kahdeksan uutta jäsentä. Tervetuloa mukaan!
 • Yhdistyksen taloudellinen tilanne on edelleen haastava. Tapahtumia emme ole voineet järjestää, joten tulojakaan ei ole ollut.
 • Lisäkuluja aiheuttaa saunan lämminvesivaraajan uusiminen, alkuperäinen varaaja on tullut käyttöikänsä loppuun.
 • Vuorenmäen leirialue on ensi kesänä omatoimialue, mutta haemme kuitenkin alueelle kesäisäntiä. Lähiaikoina kotisivuille tulee varaustaulukko.
 • Vuorenmäen aluetta ei kyetä avaamaan ennen vappua. Lunta on vielä paljon ja alueen kuivuminen ottaa aikansa.
 • Reissaaville matkaajille löytyy nyt uusi sovellus puhelimien sovelluskaupasta. Matkaparkki.com sivuston kautta voi tutkia, varata ja maksaa yöpymisiä yli 80:ssä matkaparkissa.
 • Muistattehan yhdistyksen KEVÄTKOKOUKSEN Messukeskuksessa 10.5.2022. Kokous on ns. tilinpäätöskokous. Tervetuloa mukaan!
 • Yhdistyksen hallituksen seuraava kokous pidetään 2.5.2022. 

Pieniä tiedonjyväsiä 1/2022

Poimintoja yhdistyksen hallituksen kokouksesta 23.1.2022

 • Kyseisenä päivänä jäsenmäärämme oli 1815 ja yhdistykseemme oli tammikuussa liittynyt seitsemän uutta jäsentä. Tervetuloa mukaan!
 • Kun koronatilanne on edelleen paha, hallitus päätti jo hyvissä ajoin peruuttaa Talvipäivät. Valitettava tilanne.
 • Vaunupostin uusi päätoimittaja Arja Oja on aloittelemassa ensimmäisen lehden tekoa. Juttuja saa lähettää hänelle ja sähköposti osoite hänelle on toimihenkilösivulla.
 • Vaunupostin aineisto- ja ilmestymisajat on nyt päivitetty kotisivuille
 • Vaunuposti pyritään lähettämään sähköpostin välityksellä kaikille, jotka ovat sen Liittoon ilmoittaneet. Jos haluatte liittyä postituslistalle, ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne Liittoon.
 • Lehti julkaistaan tietenkin myös kotisivuilla.
 • Kevätkokouksen kokouskutsu on tarkoitus julkaista myös Caravan-lehdessä

Pieniä tiedonjyväsiä 5/2021

Poimintoja yhdistyksen hallituksen kokouksesta 11.12.2021

 • Valittiin toimihenkilöt vuodelle 2022. Varapuheenjohtajana jatkaa Hannu Anttonen, sihteerinä Aila Salonen, taloudenhoitajana aloittaa Outi Järveläinen, Hämyedustajat ovat Aila Salonen, Kari Koivunen ja Hannu Anttonen, kotisivuista vastaa Kari Koivunen ja tekninen asiantuntija on Henry Ahonen.
 • Toimikuntien vetäjät ovat seuraavat: Vuorenmäkitmk Pentti Reuhkala, messutmk Jorma Siren, ohjelmatmk Arja Oja ja ajotaitotmk Lauri Tarnanen.
 • Vuorenmäen hintoihin tehtiin pieniä korjauksia lähinnä kausi- ja kuukausipaikkojen hintoihin. Vuorokausihinnat pidettiin ennallaan.
 • Treffihinnat muutetaan tapahtuma- ja henkilökohtaisiksi.
 • Treffikalenteri käsiteltiin. Muutamia tarkennuksia tulossa, joten kalenterin julkaisemme myöhemmin.
 • Kevätkokous pidetään 10.5.2022 ja syyskokous 15.10.2022.
 • Ulkopuolisina tapahtumina on tällä hetkellä mukana MXGP elokuussa ja Caravan 2022 syyskuussa. Uutena mahdollisena tapahtumana on heinäkuussa Ruokamessut Mukkulan kartanon alueella.

Pieniä tiedonjyväsiä 4/2021

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 16.10.2021. Tässä tietoja kokouksesta:

 • Yhdistyksen puheenjohtaja Juha Hartman toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Liittohallituksen jäsen Harri Järveläinen kertoi liiton terveiset kokoukselle.

 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Järveläinen ja sihteeriksi Aila Salonen.
 • Hallituksen jäsenmääräksi hyväksyttiin viisi henkilöä
 • Erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin uudelleen Juha Rinne sekä Kari Koivunen. Hallituksessa jatkavat edelleen puheenjohtaja Juha Hartman, Aila Salonen, Henry Ahonen ja Hannu Anttonen.
 • Toiminnantarkastajiksi valittiin Erkki Helin ja Jorma Siren. Varatilintarkastajat ovat Seppo Siivonen ja Dave Velasco.
 • Jäsenmaksut vuodelle 2022 ovat seuraavat: varsinainen jäsen 15 euroa, rinnakkaisjäsen 5 euroa, yhteisöjäsen 100 euroa ja kunniajäsenet ovat vapautettu jäsenmaksusta.
 • Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 hyväksyttiin yksimielisesti.
 • Hallitus sai luvan päättää ilmoituslehdistä ja -kanavista.

Pieniä tiedonjyväsiä 3/2021

Vihdoinkin pääsimme viettämään 50-vuotiaan yhdistyksemme syntymäpäiväjuhlia 7.8.2021. Juhlat vietettiin pienimuotoisesti omalla alueellamme Vuorenmäellä. Juhliin oli saapunut 41 auto- ja vaunukuntaa viikonlopun ajaksi ja lisäksi itse juhlaan saapui joitakin onnittelijoita. Mukaan oli saatu myös yhdistyksemme perustajajäseniin kuulunut Pauli Koho, joka lahjoitti meille oman alkuperäisen numerolaattansa, eli numerohan oli 155. Hän kertoi myös hauskoja tarinoita karavanuransa alkuvuosilta. 

Lisäksi meitä onnittelivat mm. Caravanliitto, Pirkanmaan yhdistys, Hämyt, Keravan yhdistys, Matkailuautoiljat, Kaakkos-Hämeen yhdistys sekä Turun seudun yhdistys. Palkittuja oli useita, nimet ja kuvat löytyvät Kuva-albumista.

Pieniä tiedonjyväsiä 2/2021

Poimintoja yhdistyksen hallituksen kokouksesta 13.3.2021

 • Yhdistyksemme isot 50-vuotis syntymäpäiväjuhlat perutaan. Kesän aikana yritetään järjestää Vuorenmäellä ulkojuhlat, jossa suoritetaan mm. palkitsemiset
 • MXGP:n leirinnän paikkavaraukset ovat avoinna kotisivuillamme. MotoGP:n osalta majoituksen osalta Vuorenmäellä odottelee lisätietoja. Toistaiseksi kisoihin on myynnissä vain seisomapaikkoja.
 • Seuraava Vaunuposti ilmestyy aikaisintaan elokuussa säästösyistä. 
 • Vuorenmäen alue avataan vapuksi, mikäli koronarajoituksen sen sallivat.
 • Tuleva Liittokokous pidetään Teams-kokouksena. Liittohallitukseen on ehdolla seitsemän ehdokasta, mm. Veikko Vuorialho Kaakkois-Hämeen yhdistyksestä

Pieniä tiedonjyväsiä 1/2021

Poimintoja yhdistyksen hallituksen kokouksesta 10.1.2021

 • Treffihinnat pidetään suunnilleen edellisvuoden tasolla
 • Talvipäivät päätettiin jättää järjestämättä koronatilanteen vuoksi
 • Uusia jäseniä on tammikuussa liittynyt neljä, vuodenvaihteessa jäsenmäärämme oli 1763.
 • Ensi kesänä järjestetään Iitin Kymiringillä MXGP ja Moto-GP kisat. Lipunmyynti on jo alkanut, majoituskuviot ovat vielä avoinna.

Pieniä tiedonjyväsiä 9/2020

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 27.10.2020. Tässä tietoja kokouksesta:

 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Kivikoski SF Caravan ry:stä
 • Hallituksen jäsenten määräksi päätettiin kuusi henkilöä puheenjohtajan lisäksi
 • Puheenjohtaja äänestyksessä oli mukana kaksi Juhaa eli Rinne ja Hartman. Kokous valitsi Juha Hartmanin jatkokaudelle.
 • Erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin Aila Salonen, Hannu Anttonen sekä Henry Ahonen.
 • Toiminnantarkastajiksi valittiin Jorma Siren ja Erkki Helin. Varatoiminnantarkastajat ovat Seppo Siivonen ja Seppo Valli.
 • Hallituksen ehdottama toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti. Kaikkiin tapahtumiin on otettu varaus muutoksiin liittyen koronaepidemiaan.
 • Keskustelua herätti myös Vaunupostin kulurakenne. Ehdotettiin kevyempää julkaisua.
 • Ilmoituskanavat säilyivät entisinä eli Vaunuposti, ESS, Itä-Häme ja kotisivut sekä esim. Caravan-lehti.

         Syyskokousvakea.JPGSyyskokousjohtajat.JPG

Pieniä tiedonjyväsiä 8/2020

Yhdistyksen Pelitreffeillä ratkottiin vuoden 2020 avoimia mestaruuksia seuraavasti:

Mölkky lapset:
1. Milo Hänninen
2. Viktor Hänninen

Petanque parikilpailu, 18 joukkuetta:
1. Jansson Merja ja Ari
2. Vahtera Kirsti ja Aimo
3. Rinne Marja ja Heikki

Mölkky, 38 osallistujaa:
1. Martti Kokkinen
2. Martti Keinänen
3. Päivi Kokkinen

Tikka, naiset:
1. Pirjo Huotari 160 pist.
2. Päivi Kokkinen 106 pist.
3. Päivi Vuorela 99 pist.

Tikka, miehet:
1. Juha Rinne 132 pist.
2. Pentti Hassinen 112 pist.
3. Kari Koivunen 76 pist.

Viikonlopun paras tulos, kiertopalkinto:
Juha Rinne 40

 

Pieniä tiedonjyväsiä 7/2020

Poimintoja yhdistyksen hallituksen kokouksesta 2.8.2020

 • heinäkuussa oli yhdistykseemme liittynyt 34 uutta jäsentä, tällä hetkellä on jäsenmäärämme 1782
 • Vuorenmäen alueen hiekkakenttää päätettiin kunnostaa poistamalla sen pinnasta ns. hiekoitushiekka ja pinnoittamalla se kivituhkalla.
 • Haapsalun matka peruttiin tältä vuodelta, ehkäpä sitten ensi keväänä uudestaan.
 • Puheenjohtajamme osallistuu SFC Kaakkois-Hämeen 30-vuotis juhlaan.
 • Pelitreffeille päätettiin ottaa mukaan lounastarjoilu, kuuluu treffihintaan.

Pieniä tiedonjyväsiä 6/2020

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 30.6.2020

 • Paikalla oli 21 äänioikeutettua jäsentä
 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Helin ja sihteeriksi Aila Salonen
 • Pöytäkirjan tarkastajat ovat Kimmo Suomalainen ja Hannu Anttonen
 • Kokouksen esityslistalla oli sääntöjen mukaiset tilikauden talousasiat ja tilivelvolliset saivat kokoukselta tili- ja vastuuvapauden
 • Esityslistalla oli sääntömuutosesitys, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Suurin muutos on rangaistussäännösten sisältyminen sääntöihin. Säännöt ovat Liiton mallisääntöjen mukaiset.
 • Kokouksen jälkeen vapaassa keskustelussa toivottiin lisää isäntiä Vuorenmäen leirintäalueelle. Päivystystoiveita ottaa vastaan sihteerimme sähköpostiosoitteessa aila.salonen2(at)gmail.com.

Pieniä tiedonjyväsiä 5/2020

Poimintoja yhdistyksen hallituksen kokouksesta 18.4.2020

 • Karaokekarsinta pidetään Vuorenmäellä 11.7.2020. Mukana on nyt uusia sarjoja. Kilpailusarjat ovat tänä vuonna lapset alle 8 v., lapset 8-12 v, nuoret 13-18 v, naiset, miehet, naiset +60 v ja miehet +60 v.
 • MXGP-kilpailun "kohtalo" ei kokouspäivänä ollut varma. Tietoa pitäisi tulla kesäkuun lopussa.
 • Liittokokous pidetään Hämeenlinnan Aulangolla 26.9.2020.
 • Rahastonhoitajana on aloittanut Sari Kakko.

Pieniä tiedonjyväsiä 4/2020

Poimintoja yhdistyksen hallituksen kokouksesta 18.4.2020

 • Pitämättä jääneelle kevätkokoukselle sovittiin alustava päivämäärä, joka on 30.6.2020. Paikkana on Lahden Messukeskus
 • Syyskokous päätettiin pitää 27.10.2020 Lahdessa
 • Syystreffit päätettiin poistaa treffikalenterista.  Ko. treffit sulautetaan yhdistyksen syntymäpäiväjuhliin, jotka pidetään 9.-11.10.2020 Lahden Jokimaalla.
 • Hämykaraoken karsinta pidetään Vuorenmäellä 10.-12.7.2020, mikäli MOTOGP tapahtuma siirtyy eteenpäin.

Pieniä tiedonjyväsiä 3/2020

KORONA/COVID-19

 SFC Lahden Seutu ry:n hallitus on tänään 14.3.2020 päättänyt siirtää kaikki yhdistyksen tapahtumat 31.5 saakka ja valitettavasti myös matkamme Haapsaluun siirtyy.
50v juhlat joudumme myös siirtämään, mutta tarkempia aikatauluja ei vielä ole tiedossa.

Tiedotamme asiasta heti kun saamme lisätietoja.
Tällä hetkellä noudatamme aluehallintoviraston määräyksiä.

Talvipäivien 2020 pilkkikisan tulokset  Sysmä Camping

Naiset:
1. Päivi Kokkinen 612 g.
2. Sirkku Hedlund 356 g.
3. Katja Helin 296 g.
4. Raija Turtiainen 239 g
    Meeri Päivinen 239 g

Miehet:
1. Kari Hassinen 1839 g
2. Eero Luntta 1391 g
3. Martti Kokkinen 481 g
4. Kari Mäkinen 280 g
5. Pekka Päivinen 279 g
6. Arvo Vartiainen 149 g
7. Martti Keinänen 123 g
8. Helge Hedlund 106 g
9. Hannu Anttonen 105 g
10. Hannu Humalisto 64 g
11. Juha Helin 53 g

Suurin kala:
Martti Kokkinen 314 g

Pienin kala:
Eero Luntta 3 g

Pieniä tiedonjyväsiä 2/2020

Poimintoja yhdistyksen hallituksen kokouksesta

 • Yhdistyksemme asettaa puheenjohtaja Juha Hartmanin ehdokkaaksi liittohallitukseen
 • Hallitus päättii vuoden 2020 treffihinnoista. Niistä lisää ko. tapatuman tiedoissa
 • Talvipäivillä on kalakilpailu. Onko se pilkkikisa vai rantakalakilpailu, sää ratkaisee
 • Keskusteltiin hygieniapassikoulutuksesta
 • Moto-GP:n karavaanimajoituksen järjestämisestä neuvottelut kesken
 • Seuraava kokous pidetään 26. helmikuuta

Pieniä tiedonjyväsiä 1/2020

Poimintoja yhdistyksen vuoden 2020 hallituksen ensimmäisestä kokouksesta

 • Hallituksen varapuheenjohtaksi valittiin Juha Rinne, sihteeriksi Aila Salonen, rahastonhoitajan jatkaa Aila Laaksonen (toistaiseksi), jäsenkirjuri Tuula Heinonen, Hämyedustajat ovat  Juha Hartman, Juha Rinne ja Kari Koivunen, tiedottaja/kotisivut Kari Koivunen, Vaunupostin päätoimittaja Marko Aronen ja Caravankaluston tekninen asiantuntija Henry Ahonen.
 • Heinäkuussa ja elokuussa Iitissä  Kymi-Ringillä järjestetään Moto-GP ja MM-motocross osakilpailut. Järjestäjien puolesta on otettu yhteyttä yhdistykseemme tilapäisen  caravanmajoituksen järjestämiseksi yhdessä Kaakkois-Hämeen yhdistyksen kanssa. Neuvottelut asiasta ovat vielä kesken.
 • Alustava treffikalenteri päätettiin. Katso treffikalenteri.
 • Toimikuntien kokoonpano jäi seuraavaan kokoukseen.
 • Vuorenmäen kesäkausipaikan hinta on 400 euroa (sis. ALV), kuukausipaikan hinta 100 euroa (sis. ALV), sähkömaksu 7 euroa/vrk (jos käyttää lämmitystä tai ilmastointia ilman mittaria), tapahtumissa tapahtumakohtainen hinnoittelu. 
 • Hämyralli jatkuu myös vuonna 2020
 • Hallituksen seuraava kokous 14.1.2020

Pieniä tiedonjyväsiä 4/2019

Yhdistyksen Pelitreffeillä ratkottiin vuoden 2019 avoimia mestaruuksia seuraavasti:

Mölkky lapset:
1. Lenni Tähtinen
2. Anssi Siivonen

Petanque parikilpailu, 16 joukkuetta:
1. Kotomaa Minna ja Antti
2. Helin Maija ja Erkki
3. Rinne Jasmin ja Juha

Mölkky, 38 osallistujaa:
1. Jasmin Rinne
2. Antti Kotomaa
3. Ebba Luomala

Tikka, naiset, 14 osallistujaa:
1. Päivi Nieminen-Velasco 110 pist.
2. Merja Jansson 89 pist.
3. Minna Kotomaa 67 pist.

Tikka, miehet. 22 osallistujaa:
1. Juha Rinne 120 pist.
2. Antti Kotomaa 109 pist.
3. Mika Hämäläinen 102 pist.

Viikonlopun paras tulos, kiertopalkinto:
Mika Hämäläinen 34 pist.

Pieniä tiedonjyväsiä 3/2019

Poimintoja yhdistyksen hallituksen kokouksesta 24.4.2019

 • Rakentajakaravaanareilla on ennakkoilmoittautuminen menossa. Tapahtuma toukokuussa.
 • Järjestysmieskursseja kysellään
 • Yhdistys on ALV- rekisteröity 1.1.2019 alkaen.  
 • Pasi Ruotsalaisen suunnittelema 50-vuotis juhlalogo hyväksyttiin. Tarraa on kahden kokokoisena.
 • Liittokokouksessa  mainostamme Lahden liittokokousta ja 50-vuotisjuhlia.
 • Rock-tapahtuma heinäkuussa: hinta 70/pe-su, yksittäinen majoittuja 60 €.
 • Yleiset saunavuorot ovat pe ja la.
 • Kesäkauden isäntäviikkoja on varattu hyvin

Pieniä tiedonjyväsiä 2/2019

Yhdistyksemme kevätkokous pidettiin Sysmä Campingin tiloissa 17.3.2019. Paikalla oli 34 äänioikeutettua jäsentämme. Kokouksessa yhdistyksen toimintakertomus, tase ja tuloslaskelma hyväksyttiin sellaisenaan. Viime vuodesta tiliöintejä oli selkeytetty ja näinollen tileissä ei ollut huomautettavaa. Kokous päätti myöntää hallitukselle vastuuvapauden.

Kokouksessa oli esillä ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi, jotka eivät äänestyksessä kuitenkaan tulleet hyväksytyiksi. Kokouksessa oli vastaehdotus. jossa esitettiin kahden vuosikokouksen mallia yhden vuosikokouksen (hallituksen esitys) mallia vastaan. Sääntömuutos olisi tarvinnut 3/4-osaa äänistä mennäkseen läpi. Hallituksen esitys voitti äänestyksen äänin 21-13, mutta ei saanut taakseen tarvittavaa äänimäärää.

Vuorenmäelle rakentuvasta päärakennuksesta käytiin myös vilkasta keskustelua. Tämän hetkinen malli olisi ns. konttimalli, joita nykyään on paljon pystytetty esim. koulujen pihoille väistötiloiksi. Rakennukseen tulisi n. 50 neliöinen yhteistila keittiöllä sekä wc- ja suihkutiloja ja hieman toimistotilaa. Rakennus sijoittuisi nykyisen roskakatoksen yläpuolelle Tupaselan maatalousyhtymältä vuokrattavalle lisäalueelle. Kokous antoi hallitukselle valtuudet jatkaa rakennuksen suunnittelua. 

Kokouksen puheenjohtaja Juha Rakkola (liittohallituksesta) päätti kokouksen 11. 53.

Pieniä tiedonjyväsiä 1/2019

Pilkkikilpailun tulokset 16.3.2019, Sysmä Camping

Naiset:
1.Raija Turtiainen 563 g
2. Meeri Päivinen  528 g
3. Sirkku Hedlund 416 g
4. Katja Helin 375 g
5. Susanna Hassinen 326 g
6. Päivi Kokkinen 253 g
7. Ebba Luomala 34 g
8. Tarja Linden 28 g
9. Tarja Takala 23 g

Miehet:
1. Kari Hassinen 1199 g
2. Eero Luntta 1194 g
3. Pertti Mäkelä 753 g
4. Helge Hedlund 730 g
5. Eino Veikkolainen 626 g
6. Kimmo Suomalainen 569 g
7. Martti Keinänen 533 g
8. Pentti Hassinen 530 g
9. Arvo Vartiainen 419 g
Punnittuja tuloksia oli 18

Suurin kala Seppo Valli  263 g

Pienin kala Eero Luntta  3 g

Pieniä tiedonjyväsiä 8/2018

Poimintoja yhdistyksen hallituksen kokouksesta 4.12.2018

 • Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Juha Rinne, sihteeriksi Aila Laaksonen (kunnes hänen tilalleen löydetään uusi sihteeri), rahastonhoitajaksi Aila Laaksonen, jäsenkirjuriksi Tuula Heinonen, Hämyedustajiksi Juha Hartman ja Juha Rinne sekä kotisivujen ylläpitäjäksi Kari Koivunen
 • Alustava treffikalenteri lyötiin lukkoon (katso tapahtumakalenterista)
 • Nimettiin toimikuntien vetäjät: Ohjelmatmk: Satu Parkkali, Vuorenmäkitmk: Juha Rinne, Ajotaitotmk: Lauri Tarnanen, Lehtitmk: Marko Aronen, 50-vuotisjuhlatmk sekä messutmk : Juha Hartman
 • Selvitetään halukkuutta isäntävuoroihin Vuorenmäelle kesäksi 2019
 • Seuraava kokous 16.1.2019

Pieniä tiedonjyväsiä 7/2018

Yhdistyksemme sääntömääräinen syyskokous pidettiin Artjärvellä Vuorenmäen maamiesseurantalolla 28.10.2018. Alustuspuheessa yhdistyksen puheenjohtaja Juha Hartman kertoili kuluneen vuoden kulusta ja raotti myös tulevan vuoden tapahtumia.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin paikalle saapunut Liiton toiminnanjohtaja Timo Piilonen ja sihteeriksi Aila Laaksonen. 

Tällä kerralla oli vuorossa yhdistyksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi kahdeksi vuodeksi eteenpäin ja jatkopestin kahdeksi vuodeksi sai yksimielisesti Juha Hartman. Hallituksen kooksi päätettiin kahdeksan jäsentä puheenjohtajan lisäksi. Jatkopestin sai Tuula Heinonen ja hänen lisäkseen mukaan valittiin Henry Ahonen, Päivi Kulmala sekä Petteri Parkkali.

Vuonna 2019 on suunnitelmissa järjestää Rokkitreffit heinäkuussa, huhtikuussa on tiedossa yhteismatka Viron Tarttoon, elokuussa olemme mukana järjestämässä Kuninkuusravien caravanmajoitusta Orimattilan raviradalle ja tietenkin Caravanmessut syyskuussa. Lisäksi totutut treffit pitkin vuotta. 

Jäsenmaksut pidetään ennallaan eli varsinainen jäsen 10 euroa, rinnakkaisjäsen 5 euroa. Toimihenkilöiden korvauksiin tuli korotuksia. Kokouksen puheenjohtaja Timo Piilonen päätti kokouksen 11.40.

Pieniä tiedonjyväsiä 6/2018

Poimintoja yhdistyksen hallituksen kokouksesta 26.6.2018

 • Jukolan viestin majoituksessa yhdistyksemme paikoitti 205 yksikköä
 • Cheekin päätöskonserttiin Valot sammuu majoitukseen tippuu koko ajan majoitusvarauksia. Lokinranta alkaa olla loppuunvarattu.
 • Tiedustellaan hygieniapassikoulutusta

Pieniä tiedonjyväsiä 5/2018

Yhdistyksemme kevätkokous pidettiin Sysmä Campingin tiloissa 18.3.2018. Paikalla on 35 äänioikeutettua jäsentämme. Kokouksessa käsiteltiin lähinnä yhdistyksen edellisen vuoden tilinpitoa ja keskustelua aiheutti lähinnä tulojen ja menojen tarkempi tiliöinti. Lisäksi mainittiin, että olemme käynnistäneet sääntömuutosprosessin. Muutosehdotus on kierroksella Liiton organisaatiossa. Suurimmat muutokset koskevat ns. rankaisumenetelmiä (Liiton mallisäännöt) ja siirtyminen yhden vuosikokouksen malliin.

 

Pieniä tiedonjyväsiä 4/2018

Pilkkikilpailun tuloksia Talvipäiviltä

Naiset:
1. Ebba Luomala 153 g.
2. Marjatta Virtanen 55 g.
3. Meeri Päivinen 44 g.
4. Pirjo Kellokoski 25 g.
5. Katja Helin 18 g.
6. Päivi Kokkinen 10 g.

Miehet:
1. Eero Luntta 362 g.
2. Paavo Helin 111 g.
3. Hannu Luomala 51 g.
4. Arvo Vartiainen 22 g.
5. Eino Veikkolainen 21 g.
6. Janne Laaksonen 19 g.
11 tulosta punnitukseen

Nuoret:
1. Eero Helin 47 g.

Pienin kala:
Eero Luntta 2 g.

Suurin kala:
Ebba Luomala 48 g.

Pieniä tiedonjyväsiä 3/2018

Poimintoja yhdistyksen hallituksen kokouksesta 6.3.2018

 • Osallistumme Jukolan viestin caravanmajoituksen järjestelyihin. Kisaviikonloppu on 15.-17.6.2018 ja kisoihin odotetaan 300-400 matkailuvaunu tai –autoyksikköä. Jos haluat osallistua viikonlopun talkoisiin, niin ota yhteyttä joko Juha Hartmaniin tai Juha Rinteeseen. Samalle viikonlopulle suunniteltu Vitosen viikonloppu on peruttu.
 • Järjestämme vuoden 2019 Kuninkuusravien caravanmajoituksen. Caravanmajoitus tapahtuu Orimattilan raviradalla 1.-5.8.2019. 
 • Cheekin jäähyväiskonsertin Valot sammuu-viikonlopun caravanmajoitukseen on tähän mennessä ilmoittautunut kolmisenkymmentä yksikköä.
 • Pelitreffien ajankohtaa muutettiin. Nyt treffit järjestetään 7.-9.9.2018.
 • Vaunupostissa ei vastaisuudessa julkaista uusien jäsenten nimiä uuden tietoturva-asetuksen sen kieltäessä.

Pieniä tiedonjyväsiä 2/2018

Poimintoja yhdistyksen hallituksen kokouksesta 21.1.2018:

 • yhdistyksen sääntöjä ollaan päivittämässä. Ehdotelma esitellään kevätkokouksessa
 • yhdistys täyttää 50 vuotta vuonna 2020. Keskustelua käytiin mm. pitopaikasta. Tarjouspyynnöt vielä kesken eli lisää tietoa myöhemmin. Samalla pidetään Liiton liittokokous
 • Talvipäivien ohjelmasta keskusteltiin. Perjantaina meille musisoi Pekka Vaattovaara ja launtai-iltana on ohjelmassa mm. bingoilua. Pilkkimestaruuskilpailu on lauantaina 9.00-12.00, jonka jälkeen on keittoruokailua. Talvipäivät pidetään Sysmä Campingin alueella.
 • Caramban SM-kilpailu järjestetään 9.6.2018 Lahdessa J.Rinta-Joupin piha-alueella.
 • Cheekin jäähyväiskonserttien (24.-26.8)  ajaksi järjestämme caravanmajoitusta Lahden keskustassa Teivaan mäellä ja Lokin rannassa. Tämän vuoksi Pelitreffien ajankohtaa muutettiin viikkoa myöhemmäksi. 

Pieniä tiedonjyväsiä 1/2018

Poimintoja Turun Caravan Show:n annista

Vuoden leirintämatkailuvaikuttaja 2017 - SF-Caravan Lahden Seutu

SF-Caravan Lahden Seutu ry on vuosien ajan menestyksellisesti järjestänyt tilapäisen leirintäalueen ja majoitusmahdollisuuden suurten yleisötapahtumien, kuten messujen ja kansainvälisten urheilutapahtumien yhteydessä. Erityisesti huomionosoitukseen vaikutti viime talven hiihdon maailmanmestaruuskilpailujen yhteydessä järjestetyn talvileirintäalueen menestyksellinen rakentaminen ja hoitaminen. Lahden MM-hiihdot 2017 oli Suomi100-juhlavuoden merkittävin kotimaassa järjestetty urheilu- ja yleisötapahtuma. Kisajärjestelyt onnistuivat hyvin, ja tapahtuma toi Lahden alueelle merkittävän matkailutulon. SF-Caravan Lahden Seutu ry toteutti Salpausselän kisakeskuksen välittömässä läheisyydessä tilapäisen talvileirintäalueen matkailuajoneuvoilla saapuville kisaturisteille. Yhdistyksen hoitamalla leirintäalueella yöpyi vieraita yli 200 matkailuajoneuvossa kahdeksasta (8) eri maasta.

SF-Caravan Lahden Seutu ry on vuosikymmenien ajan saavuttanut laajaa arvostusta karavaanareiden keskuudessa valtakunnallisten tapahtumien, kuten messutreffien järjestämisessä. Lahti vilkkaana messu-, matkailu- ja tapahtumakaupunkina on vetovoimainen matkailukohde, jonka vetovoimaa mahdollisuus yöpyä omassa matkailuajoneuvossaan tapahtumien yhteydessä lisää merkittävästi.

Leirintämatkailun taloudellinen merkitys on viime vuosina kasvanut. Suomen Leirintäalueyhdistyksen ja SF-Caravan ry:n vuonna 2017 teettämän rahankäyttötutkimuksen mukaan leirintäalueella majoittuva seurue käyttää rahaa vierailupaikkakunnallaan joka päivä 235 euroa. Koko leirintämatkailualan liikevaihto maassamme vuonna 2017 oli 198 miljoonaa euroa.

 • Vuoden karavaanariksi valittiin Timo Tarvainen
 • Vuoden alueeksi valittiin Laamalansaari Suomenniemeltä
 • Vuoden leirintäalueeksi valittiin Rastila Camping Helsingistä

Kuvia CaravanShowsta Kuva-albumissa

Pieniä tiedonjyväsiä 11/2017

Poimintoja yhdistyksen vuoden 2018 hallituksen ensimmäisestä kokouksesta

 • Varapuheenjohtajaksi valittiin Juha Rinne, sihteeri ja rahastonhoitaja on Aila Laaksonen, jäsenkirjuri Tuula Heinonen ja Hämyedustajiksi valittiin Juha Hartman, Juha Rinne sekä Jouni Väkiparta
 • Vuorenmäki-toimikunta: Juha Rinne (pj), Martti Kokkinen, Kari Virtanen sekä Esa Suutarinen
 • Huvitoimikunta: Tuula Heinonen (pj.), Eila Koivunen, Jouni Väkiparta sekä Dave Velasco
 • Ajotaitotoimikunta: Lauri Tarnanen (pj.) sekä Jarkko Siivonen
 • Tapahtumakalenteri noudattelee edellisen vuoden mallia. Lisänä on ns. Vitosen-viikonloppu, jolloin viikonlopun leirimaksu on kokonaiset viisi euroa. Ko. viikonloppu on viikkoa ennen Juhannusta.
 • Kesäkuussa järjestetään Caramba-taitoajon SM-kilpailu Lahdessa.
 • Vuorenmäen vuorokausimaksuksi omille jäsenille sovittiin 10 euroa/yö.
 • Lisäksi keskusteltiin vuonna 2020 tapahtuvasta yhdistyksen 50-vuotis juhlasta. 

Pieni tiedonjyväsiä 10/2017

Poimintoja yhdistyksen syyskokouksesta 29.10.2017

 • Kokouksen avasi Juha Hartman todeten yhdistyksen jäsenmäärän olevat tällä hetkellä 1652
 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Liiton varapuheenjohtaja Heikki Leinonen, paikalla oli 25 äänivaltaista yhdistyksen jäsentä
 • Hallitukseen valittiin erovuoroisten jäsenten tilalle Juha Rinne (uudelleen), Jouni Väkiparta, Dave Velasco sekä Esa Suutarinen
 • Toiminnantarkastajiksi valittiin Jaana Väänänen ja Leif Malin sekä varatarkastajiksi Jukka Laaksonen ja Markku Partanen
 • Jäsenmaksun suuruudet ovat kahden seuraavan vuoden ajan seuraavat: varsinainen jäsen 10 €, perhejäsen 5 € ja ulkojäsen 10 €
 • Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. Kevään yhteisretki suuntautuu Viron Saarenmaalle 19.-22.4.2018. Talousarvion mukaan yhdistyksemme pyörittää noin 80 000 euron budjettia.
 • Kokouksessa päätettiin jatkaa Vaunupostin tekoa entiseen tapaan.
 • Sääntöjen uusimista ryhdytään selvittelemään.

Pieniä tiedonjyväsiä 9/2017

Poimintoja hallituksen kokouksesta 16.10.2017

 • 11 uutta jäsentä liittyi yhdistykseen syyskuussa
 • Ari Mynttinen pyysi eroa hallituksesta työkiireisiin vedoten. 
 • Keskusteltiin sääntömuutosten tarpeellisuudesta
 • Caravanliiton liittokokous pidetään Lahdessa vuonna 2020, jolloin yhdistyksemme täyttää 50 vuotta
 • Osallistumme vuonna 2019 Kuninkuusravien caravanalueen ylläpitoon
 • Caramban SM-kilpailu Lahdessa 9.6.2018. Caramba on taitoajoa vaunuyhdistelmällä tai matkailuautolla.
 • Matkamessumatka Helsinkiin 20.1.2018
 • Huhtikuussa 2018 retki Viroon. Tarjouksia odotellaan...
 • Vuorenmäen saunan kuistille asennettu tuulisuojat

Pieniä tiedonjyväsiä 8/2017

Poimintoja hallituksen kokouksesta 13.6.2017

 • Artjärven alueen kunnostus- ja huoltoasioita: päätettiin hankkia saunan kuistille tuulen suojaksi pleksit, jotka asennetaan talkootyönä. Selvitetään valvontakameroiden parantamista.
 • Caravan-messujen alueista keskusteltiin. Valmisteluita on tehty ja hakemukset päästään pian laittamaan eteenpäin. 
 • Caravan-messujen talkooväkeä aletaan kerätä. Nettisivuille tehdään ilmoittautumislomake. Elokuun Vaunupostiin laitetaan ilmoitus talkooväelle. Ilmoittautuminen talkoisiin on mahdollista myös puhelimitse.
 • Tutkitaan mahdollisuutta avata nettisivuille sähköinen matkustajailmoituksen täyttömahdollisuus. Tällä voisi korvata paperisen ilmoittautumislomakkeen täyttämisen sekä paperisen pankkisiirtolomakkeen silloin kun vierailijalla on mahdollisuus käyttää nettiä.
 • Koiratapaamiseen on tullut jo muutama varaus alueelle. Villähteen Agilityurheilijat järjestävät urheilukentällä myös kiva koirakansalainen -testin, johon voi osallistua. Tästä lisätään mainos kotisivuille.

Pieniä tiedonjyväsiä 7/2017

Ajotaito- ja lastentreffit sekä tikkamestaruuskilpailut 26.-28.5.2017

 • ajotaitomerkkejä suoritettiin urheilukentällä entisten vuosien totutulla rutiinilla Rinta-Joupin kalustolla
 • lasten tapahtumaohjelmasta vastasi Ampun 4H-yhdistys, pomppulinna ja isojen ja pienten yhteinen riemullinen tuokio Taikuri Luttisen seurassa
 • Tikkakisan tulokset
  Nuoret:
  I Sofia Pohjantähti 67
  II Henna Niukkanen 44
  III Eerika Koskinen 40
  Naiset:
  I Marika Koskinen 81
  II Sari Väliparta 71
  III Terhi Rinne 67
  Miehet:
  I Juha Rinne 108
  II Tero Koskinen 106
  III Toni Yrjönen 105
  Kiertopalkinto, viikonlopun paras heitto Juha Rinne

Poimintoja hallituksen kokouksesta 28.5.2017

 • MM-talkoisiin osallistuneiden kiitostilaisuuden päivämäärä tulee olemaan viikonloppu 1.-3.9. Paikkaa ja aikaa tarkennetaan ja siitä tiedotetaan erikseen talkooväelle.
 • Syksyn caravan-messujen alueita varmistetaan lähiviikkojen aikana.
 • 17.6. Matkailuautoilijat järjestävät omille toimihenkilöilleen Vuorenmäellä koulutustilaisuuden, jonka aiheena on esiintymistaito. SFC Lahden Seudun toimihenkilöt ovat oikeutettuja osallistumaan koulutukseen. Kyseisenä viikonloppuna Vuorenmäen alue on avoinna kaikille karavaanareille normaaleilla vuorokausihinnoilla.

Pieniä tiedonjyväsiä 6/2017

Poimintoja hallituksen kokouksesta 7.5.2017

 • Vuorenmäen varastokontin rakentamisen vaiheita. Pohja kontille on tehty
 • Vuorenmäen kehittämistä yleensä; mm. harmaavesien ajokaivo on viikonloppuna rakennettu ja vaurioitunut valaisin/sähköpylväs on korjattu.
 • Talkoiden tekemisiä; tänä vuonna talkoot pidetään kahtena eri ajankohtana eli 19-21.5. ja 24.-25.5.
 • Ajotaito- ja lastentreffien ohjelmaa; taikuri Luttinen, pomppulinna, ruokailu. arpajaiset jne.
 • Liittokokousasioita

Pieniä tiedonjyväsiä 5/2017

Yhdistyksen ylimääräinen kevätkokous 24.4.2017

 • Tämän kokouksen varsinainen aihe oli Liiton vuosikokoukseen lähtijät yhdistyksemme osalta ja kokous päätti lähtijöiksi seuraavat henkilöt: Juha Hartman, Aila Laaksonen, Juha Rinne sekä Anneli Heinonen.
 • Yhdistyksellämme on käytössä seitsemän ääntä ja äänimäärä määrääytyy yhdistyksen koon mukaan.
 • Kokouksessa oli läsnä 14 äänivaltaista jäsentä.
 • Kokousmateriaali on nykyään ainoastaan paperiversiona kokousedustajien käytettävänä
 • Kokous evästi edustajiamme puheenjohtajan vaalissa viisaaseen valintaan viimeisten kuulemisten jälkeen

Pieniä tiedonjyväsiä 4/2017

Poimintoja hallituksen kokouksesta 26.3.2017

 • Yhdistykseemme liittyi helmikuussa kuusi uutta jäsentä
 • Caramba-cupin viimeinen osakilpailu ajetaan tavaratalo Kärkkäisen pihassa 23.9.
 • Liiton puheenjohtajaksi ehdolla neljä henkilöä: Jiri Kattelus Parolasta, Ahti Kuikka Joensuusta, Olli Rusi Turusta sekä Timo Tarvainen Porista.
 • Ehdolla liittohallitukseen ovat Ari Kettunen Helsingistä, Heikki J.O. Leinonen Jyväskylästä, Juha Rakkola Vantaalta sekä Hannu Anttonen Hattulasta.
 • Hannu Anttosen ehdottajana on SFC Lahden seutu ry.
 • Päätettiin kausipaikkojen hinnat. 1 kk maksaa 90 euroa, kesäkausi (1.5.-1.10.2017) maksaa 350 euroa ja sähkö kausipaikoilla maksetaan kulutuksen mukaan 30 centtiä/kWh
 • Kotisivuja uusitaan siten, että sivut aukeaisivat myös mobiililaitteilla
 • Yhdistykselle hankitaan messukäyttöön radiopuhelimia, joita myös voidaan vuokrata jäsenillemme
 • Pidetään uusi yleinen kokous, jossa käsitellään tulevaan liittokokoukseen liittyviä asioita, kuten omien edustajiemme valintaa yms. Kokous pidetään Lomakeskus Lepolassa 24.4.2017 kello 17.00. Kokouskutsu tapahtuu ESS:n, Itä-Hämeen sekä Uuden Lahden välityksellä.
 • Messutapahtuman uudeksi vetäjäksi valittiin Juha Hartman
 • Vaunupostin painatuksesta ensi vuodelle kysytään tarjouksia eri painotaloilta

Pieniä tiedonjyväsiä 3/2017

XIX Talvipäivät Sysmä Camping 17.-19.3.2017

 • Talvipäiville saapui 40 yksikköä, perjantaina satoi vettä, lauantaina poutaa ja jää oli hienossa kunnossa
 • Perjantai- ja lauantai-iltana pyörähtelimme karaokemusiikin tahdissa.
 • Lauantaina nautimme jauhelihakeittoa
 • Pilkkikisan tulokset: 
  Naiset:1. Sirpa Suomalainen 1139 g, 2. Leena Tiihonen 752 g, 3. Meeri Päivinen 674 g, 4. Katja Helin 517 g, 5. Ebba Luomala 359 g, 6. Marjatta Virtanen 294 g
  Miehet: 1. Paavo Helin 1163 g, 2. Hannu Luomala 807 g, 3. Martti Kokkinen 427 g, 4. Kimmo Suomalainen 423 g, 5. Marko Tulonen 373 g, 6. Arvo Vartiainen 316 g 
  Lapset: 1. Anssi Siivonen 34 g
  Pienin kala: Pekka Päivinen 3 g
  Suurin kala: Sirpa Suomalainen 994 g
 • Sunnuntaina pidettiin yhdistyksemme kevätkokous, jossa oli läsnä 28 äänivaltaista jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin mm. toimintakertomus, tase ja tuloslaskelma. Suurin investointi vuonna 2017 oli leikkikentän rakentaminen Vuorenmäelle.

Pieniä tiedonjyväsiä 2/2017

MM-2017 Ski Camping

 • Vieraita alueellamme Kisapuistossa oli kahdeksasta maasta. Edustettuina olivat Suomi, Ruotsi, Norja, Saksa, Itävalta, Italia, Puola ja USA
 • Sitkeimmät vieraat viihtyivät ensimmäisestä päivästä viimeiseen, jotkut olivat vain yön yli vieraita
 • Majoitusvuorokausia kertyi yli 900, sähköä kului kahden viikon aikana yli 13 000 kWh
 • Sää oli välillä haastava, alussa satoi tuiskuttamalla lunta n. 20 cm  ja välillä satoi kaatamalla vettä sulattaen lumet, joten jouduimme välillä veden poistoon pumppaamalla


Pieniä tiedonjyväsiä 1/2017

Hallituksen kokous 8.1.2017

 • Järjestyksenvalvojakurssilla oli hyvä edustus yhdistyksestämme
 • Matkamessuille varaamamme bussi on täynnä
 • Koiratreffit jättää tänä vuonna väliin
 • Villähteen Agility Urheilijat järjestävät koirakilpailut Vuorenmäen kentällä heinäkuussa ja yhdistyksemme tarjoaa majoitustilaa kilpailijoille ja toimitsijoille
 • Hiihdon MM-kisathan on helmi-maaliskuun vaihteessa. Kisaparkkimme tarvitsee lisää toimihenkilöitä. Yhteyttä voi ottaa Juha Hartmaniin p. 050 917 1156 tai sähköpostilla juhahartman@live.fi 
 • Järjestämme yhteismatkan myös tänä keväänä ja kohteena on tällä kerralla Riika, Latviassa. Seuraa ilmoittelua kotisivuilla ja Facebookissa sekä Vaunupostissa.

Pieniä tiedonjyväsiä 9/2016

Hallituksen kokoontumiset 12.12.2016

 • Tämän vuotinen hallitus kokoontui viimeisen kerran ja kokouksen lopuksi Mikko Keinänen luovutti puheenjohtajan nuijan Juha Hartmanille.
 • Uuden hallituksen varapuheenjohtajaksi nimettiin Henry Ahonen, sihteerinä ja rahastonhoitajana jatkaa Aila Laaksonen. Jäsenkirjuri on niinikään Aila Laaksonen. Hämy-edustajina toimivat Juha Hartman, Ari Mynttinen sekä Juha Rinne. Vaunupostin päätoimittajana jatkaa Eila Koivunen.
 • Hämyralli jatkuu myös ensi vuonna.
 • Vuoden 2017 ensimmäiset treffit ovat Talvipäivät 17.-19. maaliskuuta Sysmä Campingillä. Myös muut treffit lyötiin lukkoon ja ne noudattelevat entisiä kuvioita. Uutuutena on yhdistetty Ajotaito- ja Lastentreffit toukokuussa.
 • Hiihdon MM-kisoihin on tähän mennessä varattu alueellemme 570 vuorokautta
 • Matka- ja Caravanmessuille tammikuussa on ilmoittautunut jo 50 henkilöä, joten muutamalle on vielä tilaa...

Pieniä tiedonjyväsiä 8/2016

Pikkujoulutreffit 25.-27.11.2016

 • Treffeille oli saapunut 52 yksikköä ja noin 120 henkilöä
 • Sää oli vaihtelevaista. Torstaina tuuli yltyi myrskylukemiin, perjantai oli puolipilvistä kunnes lauantain vastaisena yönä alkoi lumisade. Lauantaina sitten satoikin vettä ja lämpötila oli plussalla viiden asteen verran. Sunnuntaina oli poutaa ja pientä pakkasta.
 • Perjantai-iltana glögitarjoilun jälkeen tanssijoita viihdytti Samppa Valo Band ja tanssijoita riitti viimeiseen kappaleeseen asti. Saatiin tingittyä orkesterilta vieläpä ylimääräiset numerot.
 • Lauantain jouluaterian olivat loihtineet Vuorenmäen maamiesseuran naiset. Lisäksi jaettiin ajotaitomerkit, palkittiin treffiarpojen voittajat sekä ahkerimmat treffiläiset (Marja ja Heikki Rinne)
 • Vuoden karavaanariksi valittiin Irja ja Rauno Oksanen. Ovat olleet ahkerasti mukana mm. messutalkoissa
 • Lisäksi palkittiin pitkäaikaiset hallituskonkarit Erkki Helin ja väistyvä puheenjohtaja Mikko Keinänen
 • Yleisöä oli viihdyttämässä taikuri Simo Aalto, lapsia riemastutti Joulupukki ja illan päätteeksi pidettiin vielä arpajaiset.

Pieniä tiedonjyväsiä 7/2016

Yhdistyksen syyskokouksen  30.10 antia Vuorenmäeltä

 • Kokouksessa oli läsnä 64 äänivaltaista yhdistyksen jäsentä
 • Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Juha Hartman. Vastaehdokkaana oli Hannu Luomala
 • Yhdistyksen hallitukseen valittiin kahdeksi vuodeksi Tuula Heinonen, Ari Mynttinen sekä Kari Sinisalo ja yhden vuoden paikalle Hartmanin tilalle valittiin Sirpa Kärkkäinen
 • Jäsenmaksut päätettiin jättää ennalleen eli varsinaiselta jäseneltä 15 euroa ja perhejäseneltä 5 euroa vuodessa
 • Toimintasuunnitelma on tutunomainen tuttuine treffeineen. Iso ponnistus yhdistyksellemme on hiihdon MM-kisat helmi-maaliskuussa, jossa 13 päivän ajan majoitamme karavaanariystäviämme ympäri Eurooppaa. Syyskuussa on sitten vielä tutusti Caravanmessut
 • Viikonlopun ajan vietimme Syystreffejä ja treffeille osallistui 50 yksikköä. Paikalla kävi mm. leipä- ja lihakauppiaat ja lauantain ruoan meille valmisti reipas naisduo myyden joko paella tai pyttipannuannoksia. Negatiivisin puoli viikonlopussa oli sää, joka oli koko ajan tuulinen ja sateinen. Sunnuntaina ei kuitenkaan enää satanut.

Pieniä tiedonjyväsiä 6/2016

Hallituksen kokouksesta 23.10 kerättyä tietoa

 • Caravanliiton kotisivut ovat uudistuneet
 • Hiihdon MM-kisoihin on Kisapuiston caravanalueellemme varattu 335 yöpymisvuorokautta
 • Halukkuutta järjestysmieskoulutukseen selvitellään jäsenistömme keskuudesta
 • Pikkujoulutreffit järjestetään marraskuun lopulla Vuorenmäellä. Ilmoittaumislomake on avattu kotisivuille. Treffien aikana esiintyy mm. taikuri Simo Aalto ja tanssiorkesterina Samppa Valo Band. Jouluruokailun järjestää tuttuun taattuun tapaan Maamiesseuran naiset
 • Matka- ja caravanmessuille Helsinkiin menemme jälleen tammikuussa

Pieniä tiedonjyväsiä 5/2016

Hallituksen kokouksesta 17.4 kerättyä tietoa:

 • Järjestämme hiihdon MM-kisojen ajan karavanparkin Kisapuiston hiekkatekonurmikentälle, joka sijaitsee kävelymatkan päässä hiihtostadionista. Lisää tietoa hinnoista yms. myöhemmin kotisivuillamme. 
 • Vuorenmäen alueellemme on valmistumassa uusi leikkikenttä lapsille ja avajaiset ovat toukokuun puolivälissä
 • Alueemme saunan lauteet  on uusittu kevään aikana, tulkaa tutustumaan...
 • Muistaakaa talkoot helatorstaina, vapputapaaminen ja leikkikentän avajaiset, jolloin paikalla on taikuri Luttinen, pomppulinna ja mm. tikkupullan paistoa. Maksuna vain normaalit vuorokausimaksut

Pieniä tiedonjyväsiä 4/2016

Pilkkikisat Palvaanjärvi 18.-19.3.2016

Miehet
1. Hannu Luomala                       430 g
2. Helge Hedlund                        345 g
3. Seppo Tuominen                     260 g
4. Pekka Päivinen                       245 g
5. Kari Virtanen                          145 g
6. Jorma Karlsson                       130 g
7. Martti Kokkinen                       115 g
    Eino Veikkolainen                    115 g
9. Reijo Lehtinen                         105 g
10. Martti Keinänen                      95 g
11. Seppo Valli                             65 g
12. Kimmo Suomalainen               60 g
13. Arvo Vartiainen                       50 g

 

Naiset:
1. Ebba Luomala                        285 g
2. Sirkku Hedlund                       235 g
3. Sirpa Suomalainen                 180 g
4. Marjatta Virtanen                    125 g
5. Päivi Kokkinen                         55 g
6. Meeri Päivinen                         20 g

 

Lapset:
1. Arttu Saarikivi                          125 g
2. Mico Keinänen                          75 g

 Suurin kala:

1. Sirpa Suomalainen                135 t

 Pienin kala:

Meeri Päivinen                           2 


Pieniä tiedonjyväsiä 3/2016

 • Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 8.3.2016 J.Rinta-Joupin tiloissa Tupalankadulla. Paikalla oli 28 äänivaltaista jäsentä sekä muutama perheenjäsen.
 • Yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Keinänen avasi kokouksen ja kokouksen varsinaiseksi puheenjohtajaksi valittiin Jorma Karlsson ja sihteeriksi Kari Koivunen. Kokous sujui varsin nopeasti, sillä kokous oli ohi varttitunnissa.
 • Poimintoja toimintakertomuksesta: yhdistyksen treffeile osallistui vuoden aikana 243 yksikköä, messuille osallistui 564 yksikköä sekä omat talkoolaiset. Ajotaitomerkkejä ajettiin syksyn treffeillä 14 suorituksen verran ja yhdistyksen tilinpäätöksen mukaan vuosi 2015 oli 8210 euroa ylijäämäinen.
 • Kokouksen päätyttyä Mikko Keinänen otti keskusteltavaksi painetun Vaunupostin tulevaisuuden. Vaunupostin ilmestymismuodoista tullaan järjestämään kysely jäsenistöltä eli tarvitaanko painettua lehteä vai riittäisikö sähköinen versio. Tästä asiasta lisää tuonnempana...

 Pieniä tiedonjyväsiä 2/2016

 • Yhdistyksen hallitus kokoontui maaliskuun alussa. Messujen "vetäjä" Henri Ahonen kertoi avanneensa messuille oman sähköpostitilin, joka on sfclahti.messut@gmail.com. Tätä tiliä käytetään kaikkeen messuihin liittyvissä asioissa.
 • Hiihdon MM-kisojen karavanparkin paikka ei ole vielä varmistunut
 • Leikkikentän suunnittelu on varsin pitkällä ja leikkikentälle tulevat kalusteet ovat jo saapuneet. Leikkikenttä sijoitetaan kodan läheisyyteen. Samalla keskusteltiin leikkikentän avajaisten ohjelmasta. Paikalle tuodaan mm. pomppulinna. Avajaiset on 13.-15. toukokuuta.
 • Yhdistykselle hankitaan uusia radiopuhelimia, joille on käyttöä mm. messuilla ja tulevissa MM-kisoissa.

Pieniä tiedonjyväsiä 1/2016

 • Yhdistyksen hallitus kokoontui tammikuun lopulla. Todettiin, että uudelle leikkikentälle tulevat leikkivälineet on tilattu ja nyt selvitellään mahdollisuutta saada avustusta liitolta ko. toimintaan.
 • Jäseniä yhdistyksessämme oli vuoden vaihteessa 1668 eli pudotusta edelliseen vuoteen verrattuna oli 15 jäsentä. Samankaltainen suuntaus on havaittavissa muissakin yhdistyksissä.
 • Liitto hakee ehdokkaita tulevaan Liittohallitukseen, joka valitaan toukokuussa Oulussa. Erovuorossa liittohallituksesta ovat Hanna Jokinen, Kauko Meriläinen sekä Jari Valkeapää.
 • Talvipäivät pidetään yhteistoiminnassa Kouvolan seudun kanssa Luumäen Palvaanjärvellä. Tapahtumasta lisää Tulevissa tapahtumissa
 • Vuorenmäen saunan lauteet uusitaan kevään aikana. Työstä vastaa Hannu Luomala ja uusiminen tapahtuu talkootyönä.
 • Kouvolan seutu on lähestynyt yhdistystämme kysymällä, onko meillä halukkuutta osallistua heidän perinteiseen Laskettelu/hiihto-tapahtumaan Messilässä 26.-28.2016. Halukkaat voivat osallistua tapahtumaan ilmoittautumalla mukaan 19.2. mennessä. Lisätietoa Kouvolan yhdistyksen kotisivuilta. 
 • Vuoden 2015 Hämyralli on kisailtu ja 1000 euron palkinto on arvottu. Arvonnan suorittivat Hämyjen edellinen puheenjohtaja Harri Järveläinen ja liittohallituksen jäsen Heikki J.O Leinonen. Onnetar suosi meillekin hyvin tuttua ja aktiivisesti liikkuvaa pariskuntaa eli voittajat olivat Kirsi ja Jari Naakka. Lämpimät onnittelut heille. Vuoden 2016 Hämyralli on myös käynnistynyt. Tulkaa mukaan liikkumaan.
 • IMG_7623.JPG


Pieniä tiedonjyväsiä 3/2015

 • Yhdistyksemme vuoden 2016 hallitus kokoontui ensimmäisen kerran 13. joulukuuta päättäen mm. ensi vuoden treffeistä ja tapaamisista. Ensimmäisenä treffinä kevätkaudella on Talvipäivät, jotka pidetään yhdessä Kouvolan seudun yhdistyksen kanssa Kouvolan alueella Palvaanjärvellä 18.-20. maaliskuuta. Toisena tapahtumana on yhteismatka Pärnuun 8.-10. huhtikuuta hotelli Viiking Spahan. Seuraa ilmoittelua lehdessä ja kotisivuilla. Vielä yksi muutos perinteisiin tapahtumiin, sillä Ajotaitotreffit siirrettiin toukokuulle lokakuun sijaan.
 • Henkilövalinnoista hieman. Puheenjohtajanahan jatkaa Mikko Keinänen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Henry Ahonen ja hän vastaa myös seuraavien Caravanmessujen järjestelyistä. Sihteerinä ja rahastonhoitajana jatkaa Aila Laaksonen ja jäsenkirjurina jatkaa Eila Koivunen. Hän jatkaa myös Vaunupostin päätoimittajana. Kotisivujen ylläpidosta vastaa Kari Koivunen.
 • Vuorenmäen aluetta päätettiin kohentaa mm. leikkikentän muodossa. Ensi keväänä alueelle nousee uusi leikkialue, jonne tulee liukumäki, keinu ja ainakin karuselli. Lisäksi saunan lauteet tullaan uusimaan.
 • Vuorenmäen kunnostustalkoot pidetään helatorstain aikana eli 5. toukokuuta. Silloin olisi tarkoitus kasailla leikkikentän varusteita, haravoida ja istutella kukkasia. Tulkaahan silloin mukaan ja aloitetaan siitä uusi mukava kesäkausi.

Pieniä tiedonjyväsiä 2/2015

 • Syystreffejä vietettiin loistavassa syyssäässä loka-marraskuun vaihteessa 72:n auto- ja vaunukunnan voimin Vuorenmäellä. Ohjelmassa oli perjantai-iltana musiikillista iloittelua Marko Haavisto ja Poutahaukkojen tahdittamana. Lauantaina oli vuorossa pientä kisailua ja luontopolku. Illalla oli vuorossa arpajaiset, ansiomitalien jakoa sekä stand-up-komiikkaa Tommi Hemmilän voimin. 
 • Ansiomitaleita jaettiin yhdistyksen eteen tehdystä työstä seuraavasti: pronssisen ansiomerkin saivat Juha Hartman, Pentti Reuhkala ja Kari Virtanen. Kultaisen ansiomerkin saivat Mikko Keinänen, Erkki Helin sekä Kari Koivunen
 • Syyskokouksessa valittiin uudet edustajat vuoden 2016 hallitukseen. Kahden vuoden jatkopestin saivat Henry Ahonen, Juha Hartman sekä Juha Rinne. Uudeksi jäseneksi kahdeksi vuodeksi valittiin Nina Jääskeläinen ja vuoden paikan sai Kari Sinisalo. Hallituksessa jatkavat edelleen Erkki Helin, Leif Malin ja Kimmo Suomalainen.
 • Toimintasuunnitelmassa suurimmat muutokset koskivat Talvipäiviä ja Ajotaitotreffejä. Talvipäivät pidetään yhdessä Kouvolan seudun yhdistyksen kanssa Palvaanjärvellä maaliskuussa ja Ajotaito- treffit siirtyvät kevääseen.

Pieniä tiedonjyväsiä 1/2015

 • Vuorenmäellä kilpailtiin elokuussa Hämyjen karaokemestaruuksista. Seuraavan kerran näissä samoissa merkeissä kisaillaan Ydin-Hämeen yhdistyksen alueella Hämeenhelmessä ensi elokuussa.
 • Hämyralli 2015 on vielä menossa. Sinulla on mahdollisuus osallistua 1000 euron arvontaan, kunhan vierailet vähintään seitsemällä Hämeen YT-alueen leirialueella tämän vuoden aikana. Lisäksi tiedoksi, että Hämyralli tulee saamaan jatkoa myös vuonna 2016.
 • Leirintämatkailuvuoden päätöstapahtumaa, Caravan Gaalaa, vietetään Itämerellä Baltic Queen –laivalla 14.-15. marraskuuta. Caravan Gaalan tähtiesiintyjänä ja juontajana gaalavieraita viihdyttää näyttelijä Tom Pöysti. Tule sinäkin Caravan Gaalaan viihtymään!
 • Pikkujoulutreffit lähestyvät. Varatkaa itsellenne vapaaksi viikonloppu 27.-29. marraskuuta. Pikkujoulua vietetään tuttuun tapaan Artjärven Vuorenmäellä Maamiesseuran talolla!
 • Yhdistyksemme järjestää jälleen matkan Helsinkiin Matka- ja Caravanmessuille 23.1.2016. Lue lisää tulevien tapahtumien sivulta.
 • Lisäksi SFC Lahden Seutu ry:n hallitus päätti osallistua Lahdessa pidettävien hiihdon MM-kisojen karavaanialueen hoitamiseen. Missä ko. alue on, sitä emme vielä tiedä