TOIMIHENKILÖT 2023

VUORENMÄKITOIMIKUNTA

Kari Virtanen 117028 0405791942 kariuvirta(at)gmail.com

MESSUTOIMIKUNTA

Hannu Anttonen 69857 0405086498 puheenjohtaja(at)sfclahdenseutu.fi

SIHTEERI JA JÄSENKIRJURI

Arja Anttonen (ent.Oja) 69857-1  0503508933 sihteeri(at)sfclahdenseutu.fi

NETTISIVUT/TIEDOTTAJA

Anne Ronkainen 168014 0405793993 anne.ronkainen(at)viparo.com

VAUNUPOSTIN PÄÄTOIMITTAJA

Arja Anttonen (ent.Oja) 69857-1   0503508933 sfclahti.paatoimittaja(at)gmail.com

HÄMYEDUSTAJAT

Arja Anttonen (ent.Oja) 69857-1 0503508933 sfclahti.paatoimittaja(at)gmail.com
Hannu Anttonen 69857 0405086498 puheenjohtaja(at)sfclahdenseutu.fi